Bakiyetullah


Category Archive

The following is a list of all entries from the Hz Mehdi'nin İsim ve Künyeleri category.

İMAM MEHDİ ALEYHİSSELAM'IN İSİM VE KÜNYELERİ

İMAM MEHDİ ALEYHİSSELAM’IN İSİMLERİ HAKKINDA  HADİSİ ŞERİFLER

ABDULMELİK İSAMİ (1111): MEKKE’DE İKAMET EDEN TANINMIŞ TARİHÇİLERDENDİR. O, “SIMT-UL NUCUM-İL AVALİ” DİYE BİLİNEN DÖRT CİLTLİK TARİH KİTABINDA ŞÖYLE YAZIYOR: “HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN LAKAPLARI İSE HÜCCET, HALEF-İ SALİH, KÂİM, MUNTAZAR, SAHİB-ÜZ ZAMAN VE HEPSİNDEN DAHA MEŞHUR OLAN İSE MEHDİ’DİR…”

(SIMT-UL NUCUM-İL AVALİ, C. 4, S. 138)

MAHMUD B. VAHİB KIZOĞLU BAĞDADİ-İ HANEFİ: “CEVHERET-UL KELAM” ADLI KİTAPTA ŞÖYLE YAZAR: “… HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN LAKAPLARI İSE MEHDİ, KÂİM, MUNTAZAR, SAHİB-ÜZ ZAMAN, HÜCCET’TİR…

(CEVHERET-UL KELAM, S. 157)

ABDURRAHMAN-İ SUFİ. FARSÇA OLAN “MİRAT-UL ESRAR” KİTABININ YAZARIDIR. “TUHFET-U İSNA AŞERİYYE” KİTABININ YAZARI ABDULAZİZ DEHLEVİ’NİN BABASI ŞAH VELİYULLAH DEHLEVİ, “EL-İNTİBAH Fİ SELASİL-İ EVLİYAULLAH VE ESANİD-İ VARİSİ RESULULLAH SALLÂ’LLÂHU ALEYHİ VE ALİH” ADLI KİTAPTA ONDAN NAKLEDEREK, İMAM-I ZAMAN (HZ. MEHDİ (A.S.)) HAKKINDA ŞÖYLE YAZIYOR: … (HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN) LAKAPLARI İSE MEHDİ, HÜCCET, KÂİM, MUNTAZAR, SAHİB-ÜZ ZAMAN’DIR.

ÖMER B. ZAHİR RİVAYET EDİYOR:

“BİRİSİ, İMAM CAFER SADIK’A; “KAİM’E (HZ. MEHDİ (A.S.)’YE), EMİREL-MÜMİNİN, DİYE SELAM GÖNDEREBİLİR MİYİZ”, DİYE SORDU. İMAM BUYURDU; “HAYIR ALLAH-U TEALA BU LAKABI SADECE HZ. ALİ’YE VERMİŞ, ONDAN ÖNCE VE SONRA KİMSE BU LAKAPLA ANILAMAZ.” ADAM SORDU: “PEKİ ONU (HZ. MEHDİ (A.S.)’Yİ) NE DİYE SELAMLAYAYIM?” HAZRETLERİ: “SELAM OLSUN SANA EY BAKİYETULLAH DİYEREK” BUYURDU.

HZ MEHDİ ALEYHİSSELAM’IN İSİM VE SIFATLARI

EL MEHDİ: HİDAYET OLUNMUŞ, HİDAYETE ERMİŞ

EL HÂDİ: HİDAYETE SEVK EDEN, DOĞRU YOLA ULAŞTIRAN

EL KAİM: HAK İÇİN KIYAM EDEN, AYAKTA DURAN

EL HÜCCET: REDDİ MÜMKÜN OLMAYAN KESİN DELİL

EL MUNTAZAR: HERKES TARAFINDAN BEKLENEN

MEHDİ-Yİ MUNTAZAR: BEKLENEN MEHDİ

İMAM-I MUNTAZAR: BEKLENEN İMAM (MANEVİ LİDER)

HALEF-İ SALİH: ALLAH EVLİYALARININ LİYAKATLİ HALİFESİ (MANEVİ LİDERİ)

MANSUR: ALLAH TARAFINDAN YARDIM EDİLEN

SAHİBİ’L-EMR: İLAHİ ADALETİ UYGULAMAKLA SORUMLU OLAN

SAHİBÜ’Z-ZAMAN: ZAMANIN SAHİBİ

VELİYİ ASR: ASRIN VELİSİ, ZAMANIN TEK HAKİMİ, ZAMANIN TEK REHBERİ

MEHDİ-Yİ MEV’UD: VADEDİLMİŞ MEHDİ

İMAM-I ASR: ASRIN İMAMI (MANEVİ LİDERİ)

SAHİB’ÜD DAR: YURDUN SAHİBİ (MANEVİ SAHİBİ)

BAKİYYETULLAH: ALLAH’IN YERYÜZÜNDE GERİYE KALAN TEK HÜCCETİ VE SON İLAHİ MANEVİ LİDERİ

KÂİM-İ AL-İ MUHAMMED (A.S): PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN SOYUNDAN GELEN, KIYAM EDECEK OLAN MEHDİ

EL HATİM: HATMEDEN, SONA ERDİREN

NAHİYETÜ’L-MUKADDESE: KUTLANMIŞ YÖN, EN YÜCE VE KUDSİ

Reklamlar